Месец: октомври 2020

октомври 10, 2020 jollyen

Супер преживяване днес!
Имахме Mystery Skype с деца от Беларус. Беше приятно предизвикателно за всички да отгатнат страните и градовете от които сме, но всички се справиха чудесно .
Поздравление за всички за отличните въпроси, логическото мислене и познанията по география , които децата демонстрираха.
Научихме и много интересни неща за Беларус , за бизоните там, за езерата, заради което наричат страната The blue eyes.
Със сигурност ще се срещнем отново с нашите приятели отБеларус!

Great experience today!
We had a Mystery Skype with children from Belarus. It was a nice challenge for everyone to guess the countries and cities we are from, but they all did great.
Congratulations to everyone for the excellent questions, logical thinking and knowledge of geography that the children demonstrated.
We also learned a lot of interesting things about Belarus, the bison and lakes, and the reason why they call the country The blue eyes.
We will definitely meet again with our friends from Belarus.