2018_September-December

декември 24, 2018 jollyen

I would like to start this post be saying THANK YOU to my students, their parents and all teachers who inspire me each and every day to DO more, BE more and Give more! I send my love to all of you!

From September to December this year, we learned a lot, participated in many interesting international projects and had a lot of fun!

Here are some of the things that we did:

Бих искала да БЛАГОДАРЯ на всички учители, с които работя по света, учениците ми и техните родители, които ме вдъхновяват всеки ден и ми дават сили да давам най-доброто от себе си, да правя повече неща и да бъда повече. Изпращам цялата си любов към вас!

От септември до декември тази година ние научихме много неща, участвахме в много разнообразни и интересни проекти и се забавлявахме.

Разгледайте и някои от нещата, които направихме:

October 2018

* Virtual field trip in Lisbon zoo ‘ Who has stolen the princess crown?- an amazing experience that taught us a lot about animals and  their diet and all this happened while we were searching for the stolen crown

* Виртуална разходка из зоологическата градина в Лисабон чрез участие в проекта ни Кой открадна короната на принцесата? Това беше уникално преживяване, чрез което научихме много за животните, храната им, някои интересни факти за някои от животните и всичко това се случваше докато търсихме короната.

  

* ‘Everyday kindness project’ – During the whole month of October we discussed the topic, read books about kindness, practiced brainstorming ideas and did different acts of kindness and in the end of October we shared our experience with kids from Japan, Uzbekistan and Vietnam who also participated in this project. A month that we won’t forget!

* Проекта ни Доброта всеки ден. През целия месец октомври дискутирахме с децата темата за добротата, четохме книжки за добротата, направихме постери с идеите на всеки за добри дела, които можем да извършим и най- важното всеки направи нещо добро за някой, като в края на октомври споделихме опита си с деца от Узбекистан , Япония и Виетнам, които също участваха в нашия проект. Незабравим месец!

  

* Halloween party – it was fun. We cooked, played games and sang songs

* Партито ни за Хелоуин беше забавно – готвихме, играхме на игри и пяхме.

November 2018

* An interview with an author – we read the book ‘Where are you hiding Charlie dog?’ Written by Sue Pavey, did an interview with her and created a poster about Charlie

* Интервю с писател – след като прочетохме книжката Where are you hiding Charlie dog? написана от Sue Pavey,  децата подготвиха въпроси и направиха първото си интервю с писател. Създадохме и постер за Чарли.

  

* Jolly English penguin flag that we designed and made for our penguin in the classroom project arrived on Ross Island , Antarctica and is now flown in front of the penguins. This is amazing!

Флага на Jolly English, който направихме във връзка с проекта Пингвини в класната стая, пристигна в началото на ноември на Ross Island, Антрактида и сега се вее пред пингвините. Това е невероятно !

  

* We took part in the Global Skype-a- thon 2018 and connected with 4 countries. We will always remember the Mystery skype that we did with students from Miami, Florida, USA

* Тази година отново участвахме с радост в Global Skype-a-thon 2018 и се свързахме с 4 страни. Винаги ще помним Mystery Skype-a ни с ученици от Маями, Флорида, САЩ

  

* Yoga experience as a warm-up in the beginning of the lesson

* Започваме часа с  йога

  

December 2018

* We participated in the Global Season Greetings project by learning and singing the song Felix Navidad and we are very proud to be part of this wonderful clip. Here is the link to the clip

* Mного сме горди и с участието си в Global Season Greetings project, с който станахме част от клипа,в който поздравихме всички деца за Коледа с песента Felix Navidad и им пожелахме Весела Коледа на български! Може да видите клипа тук.

* December was the month of Todd Parr’s books. We read The feeling book, It’s OK to be different and The family book and we learned how to write a Thank you card.

* Декември беше месеца на Тод Пар и неговите невероятни книжки за чувствата. Четохме три от тях и се научихме да пишем благодарствена картичка.

* We wrote letters and made Christmas cards for students in Japan. We were so happy and grateful to receive cards from Japan, to learn a lot about Japanese New Year, to see our names written in Japanese and to read about their meaning and to receive a lot of origami.

* Написахме писма и изработихме картички за Коледа за ученици от Япония. Вълнението беше много голямо когато получихме картичките и писмата от Япония. Научихме много за Японската нова година, видяхме как се пишат имената ни на японски и какво означават и получихме много оригами, за което сме много благодарни и щастливи.

It was an incredible year!

Happy New 2019 Year to everyone!

Беше невероятна година!

Честита Нова 2019 Година на всички!